Protokoły z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego
Nagroda za rok 2009
Protokół z posiedzenia Jury Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 24 lutego 2010 r. w Podkowie Leśnej

Na posiedzeniu odbytym 24 lutego 2010 r. w Podkowie Leśnej Jury Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Maciej Iłowiecki, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein jednogłośnie postanowiło przyznać nagrodę za rok 2009 panu Pawłowi Zyzakowi – za podejmowanie ważnych społecznie i trudnych tematów badawczych i suwerenność myślenia.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego i w 2010 roku zostaje przyznana po raz pierwszy.

Jan Żaryn – przewodniczący
dr Izabella Galicka
dr Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
prof. Krzysztof Dybciak
Maciej Iłowiecki
Krzysztof Kłopotowski
Bronisław Wildstein

Nagroda za rok 2010
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 8 marca 2011 r. w Warszawie

Na posiedzeniu odbytym 8 marca 2011 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein postanowiło przyznać nagrodę za rok 2010 panom Jackowi Karnowskiemu i Michałowi Karnowskiemu – za „głos wolny wolność ubezpieczający”.

Obaj utalentowani publicyści nie tylko bronią wrażliwości konserwatywnej w różnych formach swych wypowiedzi, ale tworząc i redagując media, walczą o wolność słowa zagrożoną przez dominujące siły polityczne. Wytrwale budząc świadomość obywatelską i patriotyczną, dobrze przysługują się Polsce

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2011 roku zostaje przyznana po raz drugi.

Jan Żaryn
Izabella Galicka
Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
Krzysztof Dybciak
Krzysztof Kłopotowski
Bronisław Wildstein

Nagroda za rok 2011
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 8 maja 2012 r. w Konstancinie

Na posiedzeniu odbytym 8 maja 2012 r. w Konstancinie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein postanowiła przyznać nagrodę za rok 2011 pani Ewie Stankiewicz – za film dokumentalny „Krzyż” oraz heroiczną walkę o wolność słowa i budzenie narodowej solidarności w oporze przeciwko kłamstwu smoleńskiemu.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2012 r. zostaje przyznana po raz trzeci.

Jan Żaryn
Izabella Galicka
Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
Krzysztof Dybciak
Krzysztof Kłopotowski
Bronisław Wildstein

Nagroda za rok 2012
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 18 kwietnia 2013 r. w Warszawie

Na posiedzeniu odbytym 18 kwietnia 2013 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein postanowiła przyznać nagrodę za rok 2012 panu dr hab. Sławomirowi Cenckiewiczowi, jednemu z najwybitniejszych polskich historyków dziejów najnowszych, za niezłomną postawę badacza-rycerza, broniącego prawa czytelników do poznania prawdy o przeszłości narodu polskiego i o jego rzeczywistych bohaterach, za odwagę w podejmowaniu tematów trudnych, za godne przyjmowanie szykan i represji, które nie powinny spadać nigdy na człowieka prawego.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2013 r. zostaje przyznana po raz czwarty.

Jan Żaryn
dr Izabella Galicka
prof. Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
prof. Krzysztof Dybciak
Krzysztof Kłopotowski
Bronisław Wildstein

Nagroda za rok 2013
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 23 czerwca 2014 r. w Warszawie

Do nagrody im. Jacka Maziarskiego za rok 2013 nominowani zostali: Marzena Nykiel, Tadeusz Płużański, Tadeusz (Tadek) Polkowski, Krzysztof Skowroński oraz Joanna i Jarosław Szarkowie.

Na posiedzeniu odbytym 23 czerwca 2014 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak i Krzysztof Kłopotowski postanowiła przyznać nagrodę za rok 2013 panu Krzysztofowi Skowrońskiemu – za utworzenie alternatywy do mainstreamowego przekazu medialnego – radia Wnet, stanowiącego dowód, jak bez wsparcia ze strony władzy można wypromować radio docierające do słuchaczy, którzy szukają obiektywnej informacji;

– za przewodniczenie Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, które próbuje nawiązać do najlepszych wzorców dziennikarstwa, honorować standardy i wspierać oddolne, patriotyczne inicjatywy wpisujące się w politykę pamięci;
– za promowanie środowisk, które bez instytucji przy ul. Foksal nie miałyby swojego miejsca.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2014 r. zostaje przyznana po raz piąty.

Jan Żaryn
dr Izabella Galicka
prof. Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
prof. Krzysztof Dybciak
Krzysztof Kłopotowski

Nagroda za rok 2014
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w Warszawie

Do nagrody im. Jacka Maziarskiego za rok 2014 nominowani zostali: Przemysław Dakowicz, Jan Komasa, Dariusz Maleo Malejonek, Filip Musiał, Tadeusz Płużański i Maciej Świrski.

Na posiedzeniu odbytym 1 czerwca 2015 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak i Krzysztof Kłopotowski postanowiła przyznać nagrodę za rok 2013 panu Tadeuszowi Płużańskiemu – za znaczący wkład w popularyzację prawdziwej najnowszej historii Polski, za przedstawianie jej bohaterów i piętnowanie zdrajców sprawy polskiej, za kierowanie Fundacją „Łączka”, której zadaniem jest wspieranie szlachetnego upamiętniania naszych bohaterów narodowych, walczących o wolność Ojczyzny po wojnie, zabitych przez komunistycznych oprawców, skrycie pogrzebanych i skazanych na zapomnienie.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2015 r. zostaje przyznana po raz szósty.

Jan Żaryn – przewodniczący
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
dr Izabella Galicka
prof. Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
prof. Krzysztof Dybciak
Krzysztof Kłopotowski

Nagroda za rok 2015
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 9 maja 2016 r. w Warszawie

Do nagrody im. Jacka Maziarskiego za rok 2015 nominowani zostali: Przemysław Dakowicz, ks. Adam Parszywka, Maria Przełomiec, Barbara Stanisławczyk i Antoni Trzmiel.

Na posiedzeniu odbytym 9 maja 2016 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, red. Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak i red. Witold Gadowski postanowiła przyznać nagrodę za rok 2015 panu Przemysławowi Dakowiczowi – za twórczość literacką łączącą nowatorstwo form i wyobraźni poetyckiej z odpowiedzialnością za słowo oraz obronę podstawowych wartości polskich i uniwersalnych.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2016 r. zostaje przyznana po raz siódmy.

Jan Żaryn – przewodniczący
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
dr Izabella Galicka
prof. Zofia Zielińska
Krzysztof Czabański
prof. Krzysztof Dybciak
Witold Gadowski

Nagroda za rok 2016
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 11 lipca 2017 r. w Warszawie

Do nagrody im. Jacka Maziarskiego za rok 2016 nominowani zostali: Krystyna Śliwińska, Łukasz Adamski, Piotr Bernatowicz, Redbad Klijnstra i Marcin Kwaśny.

Na posiedzeniu odbytym 11 lipca 2017 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, Anna Żukowska-Maziarska, prof. Krzysztof Dybciak i red. Witold Gadowski postanowiła przyznać nagrodę za rok 2016 panu Piotrowi Bernatowiczowi – za odwagę, bezkompromisowość i kompetencje w popularyzacji takiej sztuki współczesnej, która przemawia do widza i łączy ważne wartości uniwersalne z nowoczesną ekspresyjną formą.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2017 r. zostaje przyznana po raz ósmy.

Jan Żaryn – przewodniczący
dr Izabella Galicka
prof. Zofia Zielińska
Anna Żukowska-Maziarska
prof. Krzysztof Dybciak
Witold Gadowski

Nagroda za rok 2017
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się 17 grudnia 2018 r. w Warszawie

Do nagrody im. Jacka Maziarskiego za rok 2017 nominowani zostali: Arkadiusz Gołębiewski, Grzegorz Górny, Wojciech Korkuć, Paweł Skibiński i Maciej Urbanowski.

Na posiedzeniu odbytym 17 grudnia 2018 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, Anna Żukowska-Maziarska, prof. Krzysztof Dybciak i red. Witold Gadowski postanowiła przyznać nagrodę za rok 2017 panu Arkadiuszowi Gołębiewskiemu – za stworzenie przeglądu najlepszych historycznych i patriotycznych filmów dokumentalnych oraz za umacnianie środowiska artystów historyków, polskiej patriotycznej inteligencji dumnej ze swojej historii.

Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2018 r. zostaje przyznana po raz dziewiąty.

Jan Żaryn – przewodniczący
dr Izabella Galicka
prof. Zofia Zielińska
Anna Żukowska-Maziarska
prof. Krzysztof Dybciak
Witold Gadowski

Nagroda za rok 2018
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się
15 listopada 2019 r. w Warszawie

Do Nagrody im. Jacka Maziarskiego za rok 2018 nominowani zostali: Justyna Błażejowska, Grzegorz Górny i Paweł Skibiński.
Na posiedzeniu odbytym 15 listopada 2019 r. w Warszawie Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), prof. Zofia Zielińska, prof. Krzysztof Dybciak i red. Witold Gadowski postanowiła przyznać nagrodę za rok 2018 panu Grzegorzowi Górnemu za niestrudzoną, rzetelną pracę dziennikarską, podejmowaną w duchu służby społecznej i z poczuciem odpowiedzialności za słowo, a dotyczącą zwłaszcza współczesnych problemów cywilizacji chrześcijańskiej, ukazywanych głęboko i przenikliwie.
Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2019 r. zostaje przyznana po raz dziesiąty.

Jan Żaryn – przewodniczący
prof. Zofia Zielińska
prof. Krzysztof Dybciak
red. Witold Gadowski
Anna Żukowska-Maziarska (sekretarz)

Nagroda za rok 2020-2021
Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, które odbyło się
16 listopada 2021 r. w Józefosławiu

Do nagrody im. Jacka Maziarskiego za lata 2020-2021 nominowani zostali: Elżbieta Berus-Tomaszewska, Jerzy Kwaśniewski, Piotr Legutko, Jakub Moroz i Mateusz Werner oraz Maciej Urbanowski.
Na posiedzeniu odbytym 16 listopada 2021 r. w Józefosławiu Kapituła Nagrody im. Jacka Maziarskiego w składzie: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Zofia Zielińska, Anna Żukowska-Maziarska, red. Piotr Cywiński, red. Krzysztof Czabański i prof. Krzysztof Dybciak postanowiła przyznać nagrodę za lata 2020-2021 panu Piotrowi Legutce za stworzenie w kierowanej przez siebie telewizji niezwykle interesującego i kreatywnego sposobu prezentowania naszej i nie tylko naszej historii. Piotr Legutko udowodnił, że fascynujący sposób dyskutowania o przeszłości jest możliwy. Stworzył warunki, w których znakomici dziennikarze, publicyści i naukowcy potwierdzają, że opowieść o przeszłości może być nie tylko przygodą intelektualną, lecz także szansą lepszego zrozumienia współczesności.
Nagroda została ufundowana przez grono przyjaciół ś.p. Jacka Maziarskiego skupionych wokół Fundacji Jacka Maziarskiego i w 2022 r. zostaje przyznana po raz jedenasty.
prof. Jan Żaryn – przewodniczący
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
prof. Zofia Zielińska
Anna Żukowska-Maziarska
red. Piotr Cywiński
red. Krzysztof Czabański
prof. Krzysztof Dybciak