Fundacja Jacka Maziarskiego

Rada Fundatorów
Zofia Zielińska
Anna Ludmiła Żukowska-Maziarska
Jan Żaryn

Zarząd Fundacji:
Barbara Sułek-Kowalska
Anna Żukowska-Maziarska (przewodnicząca)
Dane Fundacji:

FUNDACJA JACKA MAZIARSKIEGO
ul. Wojciecha Korfantego 2
01-496 Warszawa
NIP 5222989296
REGON 142979962

PKO BANK POLSKI SA
Numer konta: 39 1020 1055 0000 9902 0271 6181
Kod BIC (Swift): BPKOPLP